skocic-trofeji

Trenersko zvanje, naravno, iziskuje i konstantno educiranje i certifikaciju. Dakako, neizostavni dio je i stručno osposobljavnje na odgovarajućim fakultetima i drugim institucijama. Kako sam stručno educiranje, odnosno diplome i certifikate oduvijek doživljavao kao integralni dio moje struke, do sada sam položio sve ispite koji su relevantni za obavljanje trenerskog posla. Analogno tome, vlasnik sam sljedećih diploma i certifikata:

 

 • skocic_diploma
 • skocic_diploma1
 • skocic_diploma2
 • skocic_diploma3
 • skocic_diploma4
 • skocic_diploma5
 • skocic_diploma6
 • skocic_diploma7
 • uvjerenje
 • uvjerenje2
 • uvjerenje3
 • uvjerenje4

Izrada web stranica: Intraweb d.o.o.